Administratiekantoor Du Pont

Welkom bij administratiekantoor Boersma. 1. Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.

Assistent accountant en sinds 1999 werkzaam bij Accountantskantoor de Lange B.V. De opleiding bestaat uit drie afzonderlijke modules: Loonheffingen niveau 4, Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 en Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4. Als startende onderneming is Accountantskantoor Van der Til ook bij uitstek een gespreks-partner voor de startende ondernemer. Admin 23 april 2015 Reacties uitgeschakeld voor Welkom bij Administratiekantoor Amsterdam (AKA) B.V. Wellicht denkt u dat het uitbesteden van uw loonadministratie duurder is dan het zelf uit te voeren, maar er zijn ook zogenoemde verborgen kosten waar rekening mee gehouden dient te worden.

Je hebt minder grip op de kwaliteit: Fouten in de loonadministratie kunnen je als werkgever duur komen te staan. Als ZZP'er wilt u natuurlijk graag dat uw boekhouding professioneel verzorgd is. Omdat elke ZZP'er anno nu ook op de euro's moet letten is er veel vraag naar een betaalbare en betrouwbare boekhouder. Betalingen staan automatisch in uw administratie: Tellow is gekoppeld aan uw zakelijke rekening van de Rabobank. De verkopen zitten automatisch in de administratie en door de koppeling met het betalingssysteem zie je ook vanzelf welke facturen zijn betaald en welke niet.

Als salarisprofessional moet u volledig op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving op uw vakgebied. In dit gesprek wijst de Belastingdienst erop dat de ondernemer vanaf datum inschrijving bij de Kamer van Koophandel een belastingplicht voor de omzetbelasting heeft en dus btw-aangifte moet doen. Het te betalen bedrag aan btw is het verschil tussen de door de ontvangen btw bij de verkoopfacturen en de betaalde btw bij je inkopen en onkosten. Tijdens het 16e Nationaal Congres Administratie praten onze deskundige sprekers u helemaal bij over alle ontwikkelingen op het gebied van de financiële administratie en fiscale zaken.

Het grote aantal creatieve ondernemers dat we bijstaan met hun boekhouding en administratie is illustratief voor onze brede expertise. Het tarief is begrepen in het uurtarief voor het verzorgen van de administratie. Als vooropleiding voor MBA adviseren wij Praktijkdiploma Boekhouden , maar voor deelname aan de opleiding of het examen is dit niet noodzakelijk. Het diploma staat bijzonder hoog aangeschreven binnen het bedrijfsleven en de overheid. Zo kunnen wij uw administratie bij ons op kantoor in Emmeloord verwerken, kan uw vaste contactpersoon bij u op locatie langskomen of kunt u er voor kiezen om het zelf via internet te doen.

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer gespecialiseerde kennnis nodig is om een goede bedrijfsadministratie te voeren. Het is een basis voor de opleiding tot het Staats Praktijk Diploma voor Bedrijfsadministratie (S.P.D.). Geslaagd, dan ontvang je een erkend diploma Loonadministratie en mag je je met recht een Financieel Expert noemen. De opleiding is zeer geschikt voor iedereen die een kaderfunctie heeft of ambieert op financieel-administratief gebied. Bij Stuurman Administratieve Dienstverlening denken we er net zo over… en wij zijn graag uw boekhouder Kernwoorden van de boekhouders van ons administratiekantoor zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en professioneel.

Wij nemen als administratiekantoor alle zorgen van u over en staan garant voor een efficiënte en foutloze afhandeling. Startende ondernemers ontvangen bovendien als welkomstkorting over het eerste boekjaar een korting van maar liefst 25% op het uurtarief. Maar dat wil allerminst zeggen dat dat een goede boekhouder is. Mensen hebben de neiging om de keuze die ze eenmaal gemaakt hebben te verdedigen, dus logisch dat iedereen altijd de boekhouder adviseert die hij zelf heeft. U kunt Tellow drie maanden gebruiken zonder abonnementskosten te betalen.

We hebben onze klanten gevraagd wat ze vinden van ondernemerschap, administratie en hoeveel veren en sterren ze ons geven. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Sommige adviseurs beloven onrealistisch hoge belastingteruggaven rond deze tijd, als Nederlanders weer massaal aangifte moeten doen. Wij verzorgen de boekhouding voor een groot aantal bedrijven, maar ook voor particulieren. Wij voeren je administratie, wij doen de aangiftes btw, wij stellen de jaarcijfers op verzorgen de aangifte inkomstenbelasting en indien nodig salarisadministratie, publicatiebalans en aangifte vennootschapsbelasting.

Wij werken maandelijks je administratie bij zodat je perfect inzicht in je cijfers hebt. Als u een cursus bedrijfsadministratie volgt bij het Regio College krijgt u les van gekwalificeerde docenten met lesprogramma's die aan de meest actuele eisen voldoen. Voor deze opleiding geldt dat je in het bezit dient te zijn van het diploma Register Belastingconsulent, NIVRA Accountancy II of het getuigschrift HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie, HBO Bachelor accountantskantoor Emmeloord Accountancy of een diploma van een andere HBO Bacheloropleiding met aantoonbare fiscale kennis.

Op basis van jouw administratie doe je de aangiften omzetbelasting Voor de belastingdienst is het belangrijk dat deze aangiften snel en goed gecontroleerd kunnen worden. Voor het verwerken van administratie maakt VANDERLAANGROEP gebruik van online boekhouden. PRO Payroll maakt het u graag een beetje makkelijker door de loonadministratie uit handen te nemen. De naam Administratiekantoor Gouda is destijds gekozen om de eenvoudige reden dat het administratiekantoor in Gouda is gevestigd. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de keuze van uw juridische rechtsvorm, ondersteuning bij belastingcontroles en dergelijke zijn onze belastingadviseurs u graag van dienst.

Een medewerker salarisadministratie verzamelt en onderhoudt salarisgegevens van medewerkers, berekent lonen en bereidt betalingen voor. Uiteraard verzorgen we ook de daadwerkelijke salarisverwerking voor u. Voor een snel antwoord op uw korte vragen kunt u gebruikmaken van onze speciale helpdesk. Voor het bijhouden van de BTW boekhouding zijn verschillende softwarepakketten bekend, maar voor een ondernemer die net met een webwinkel wil beginnen is dit niet altijd direct nodig. Nemers weten de weg naar ons accountantskantoor in Raamsdonksveer te vinden.

In de online Cursus Boekhouden leer je hoe je als ondernemer goed om kunt gaan met je administratie. We doen moeite onze klanten - vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf - te leren kennen. Voor deelname aan het examen MBA adviseren we de vooropleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB), HAVO- of VWO-diploma of een diploma MBO niveau 4. Het samenstellen van de jaarrekening, tussentijdse verslaggeving, opstellen va begrotingen en dergelijke is een onderdeel van ons dienstenpakket als accountantskantoor.

De Basis is een kantoor waar u al uw mogelijke administratieve dienstverlening kunt onderbrengen. De tarieven voor de financiële administratie, financieel advies en het opstellen van de jaarrekening zijn gebaseerd op werkzaamheden op uurbasis. De volgende figuur laat zien uit welke vraagtypen de vragenbank bestaat. Zo kunnen wij snel handelen en heeft u altijd inzage in uw administratie; dat is wat u van een goede boekhouder verwacht. Een modern administratiekantoor kan hierdoor een veel scherper tarief aanbieden dan de meer traditionele boekhouders.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *